Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε στην ΠΕΝΠΟΣΣ Δευτέρα & Πέμπτη 10 - 13:00 στα γραφεία μας αρκεί να έχετε μαζί σας :

Την αστυνομική σας ταυτότητα
Την πράξη κανονισμού σύνταξης
2 φωτογραφίες ταυτότητας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 3820 270