Εκδρομή στην Βενετία και στις Δαλματικές Aκτές το 2017.

Κρεμαστές Γέφυρες στις Λίμνες Πλίτσιβε.