Απεβίωσε αιφνιδίως την 18η Ιουλίου 2020 ο Κωνσταντίνος Καφφές, Εκπαιδευτής και Γυμνασιάρχης, σύζυγος της επί πολλά έτη Προέδρου και Ιδρύτριας της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτικών Συνταξιούχων Στρατού Καφφέ Καννέλλα-Φρίντα.