ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 01/04/2022

Αγαπητά Μέλη,
Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2022, θα λειτουργήσει σε 11 παραθεριστικές σειρές, διάρκειας 13 ημερών η κάθε μία.
Η πρώτη ημέρα παραθερισμού είναι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, και τελευταία ημέρα παραθερισμού την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.
Η αίτηση παραθερισμού για μας τους συνταξιούχους θα είναι έγγραφη και θα συμπληρωθεί – υποβληθεί στην Ένωσή μας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 10:00 π.μ. έως 01:00 μ.μ., που είναι ανοικτό το Γραφείο.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η έγκριση επιλογής παραθερισμού του αιτούντα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την ΑΣΔΥΣ.
Όταν μας αποσταλεί η κατάσταση των εγκεκριμένων και των αναπληρωματικών για παραθερισμό θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα στα τηλέφωνα που θα αναγράψετε στην αίτηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. της ΠΕΝΠΟΣΣ